Postup práce

Postup práce

  • Po prvom kontakte si dohodneme obhliadku priamo na mieste realizovaných prác. Poviete nám svoje predstavy, návrhy a ak to bude potrebné a budete si priať, radi Vám poradíme.

  • Nasleduje nezáväzná cenová ponuka. Cenová ponuka sa vypracováva na základe bežne zaužívaných cien. Nebránime sa tomu, ak sa zákazník pokúsi navrhnúť iné riešenie.

  • Po odsúhlasení cenovej ponuky sa dohodne termín začatia prác.

  • Po príchode na stavbu sa zabezpečí okolie, ak to bude potrebné, aby nevznikla zbytočná škoda na majetku.

  • Podpíše sa zmluva o dielo a vyplatí sa záloha. Tak sa môžu začať dohodnuté práce až do úspešného odovzdania diela v dohodnutom termíne.